Aanpak - Energy Art Consulting

Energy Art hanteert een heldere gefaseerde
projectaanpak waarin zowel onze kennisdragers
als die van onze opdrachtgevers een rol hebben en
samen bepalend zijn voor succes.

Scoping
Analyses
Ontwerpen
Realisatie
Acceptatie
Evaluatie